Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Rozhodnutí zaměstnavatele o čerpaní dovolené

Přidáno: 21. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Rozhodnutí zaměstnavatele o čerpaní dovolené

Rozvržení dovolené je zcela v kompetenci zaměstnavatele a zaměstnavatel může dovolenou zaměstnanci nařídit jednostranně. Nemusí tedy dojít k dohodě se zaměstnancem. Zaměstnavatel by však i při jednostranném nařízení čerpání dovolené měl zohlednit oprávněné zájmy zaměstnance (například povinnost starat se o děti během prázdnin apod.).


Zákoník práce říká, že dovolená by měla být naplánována tak, aby ji zaměstnanec mohl vyčerpat zpravidla v jednom bloku do konce kalendářního roku, ve kterém mu nárok na dovolenou vznikl. Pokud to není možné, měla by dovolená trvat alespoň dva nepřerušené týdny vcelku. Výměra zákonné dovolené za kalendářní rok činí 4 týdny.


Zaměstnavatel musí zaměstnance informovat o nařízení čerpání dovolené alespoň 14 dní před začátkem dovolené. Zákon umožňuje zkrátit 14denní lhůtu, ale musí s tím zaměstnanec souhlasit, např. v pracovní smlouvě. Do vzoru je tak třeba doplnit délku čerpání dovolené a její začátek. Zároveň je třeba zaměstnance o nařízení čerpání dovolené včas informovat.