Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Oznámení o překážkach v práci

Přidáno: 21. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Oznámení o překážkach v práci

Překážky v práci na straně zaměstnavatele jsou vymezeny v ustanoveních §§ 207 až 210 zákoníku práce. Tento vzor se vztahuje na překážky v práci na straně zaměstnavatele podle ustanovení § 208 zákoníku práce, který se vztahuje na jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele, než jsou uvedeny v ustanovení § 207 zákoníku práce. O jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele se může jednat například, pokud zaměstnavatel opomenul prodloužit nájemní smlouvu v provozovně, která je pracovištěm zaměstnance, nebo opomenul včas naplánovat revize a odstávky technologických celků, nebo pokud zaměstnavatel nechce, aby zaměstnanec ve výpovědní době pokračoval v práci na pracovišti.

Do vzoru je proto třeba uvést, o jakou překážku v práci na straně zaměstnavatele se jedná, a vymezit období, po které bude tato překážka v práci na straně zaměstnavatele trvat. Pokud není jasný konec tohoto období, je možné do vzoru doplnit od určitého data do odvolání.

Pro úplnost je třeba uvést, že vzor se nevztahuje na překážky v práci na straně zaměstnavatele podle ustanovení § 207 zákoníku práce, které se týkají prostojů a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, a to s ohledem na jejich nepředvídatelnost. Náhrada mzdy v takovém případě zaměstnanci náleží ve výši 80 %, resp. 60 %. V případě částečné nezaměstnanosti podle ustanovení § 209 zákoníku práce, tj. nemožnosti přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu výrobků zaměstnavatele nebo omezení poptávky po zaměstnavatelem poskytovaných službách, může být zaměstnanci poskytnuta náhrada mzdy i jen ve výši 60 %, avšak pouze v případě dohody s odborovou organizací, resp. na základě vnitřního předpisu zaměstnavatele. Není-li náhrada mzdy z uvedeného důvodu upravena touto dohodou, resp. vnitřním předpisem, je možné vzor použít. Vzor se rovněž nepoužije, bylo-li uplatněno konto pracovní doby.