Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtovaní

Přidáno: 13. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtovaní
Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování je předpokladem k tomu, aby zaměstnanec byl povinen zaměstnavateli nahradit schodek na svěřených hodnotách. Tato dohoda o odpovědnosti může být uzavřena jen mezi stranami, které jsou spolu v pracovněprávním vztahu. Dohoda o odpovědnosti může být již součástí pracovní smlouvy nebo se může jednat o samostatnou dohodu. Uzavřít ji lze pouze se zaměstnancem, který již dosáhl 18 let věku. Byla-li svéprávnost zaměstnance omezena, nesmí za něj zástupce tuto dohodu uzavřít.
 
Dohoda o odpovědnosti musí být uzavřena písemně a musí obsahovat závazek zaměstnance převzít odpovědnost za hodnoty, které mu zaměstnavatel svěří a které je zaměstnanec povinen vyúčtovat. Jedná se zejména o hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu. Podmínkou platnosti dohody o odpovědnosti však není uvedení pracovního místa a pracoviště zaměstnance. K platnosti dohody se nevyžaduje ani provedení inventarizace hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, avšak lze to doporučit, neboť povinnost provedení inventury zaměstnavatelem při uzavření dohody o odpovědnosti (dále při zániku závazku z této dohody, při výkonu jiné práce, při převedení zaměstnance na jinou práci nebo jiné pracoviště, při jeho přeložení a při skončení pracovního poměru) obsahuje ustanovení § 254 odst. 1 zákoníku práce. Zaměstnanci tak mohou být tyto hodnoty svěřeny právě na základě inventury např. inventurním soupisem, předávacím protokolem atp.
 
Tento vzor se nevztahuje na společnou odpovědnost více zaměstnanců za hodnoty svěřené k vyúčtování.