Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Okamžité zrušení pracovního poměru – odsouzení pro trestný čin

Přidáno: 13. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Okamžité zrušení pracovního poměru – odsouzení pro trestný čin (§ 55 odst. 1 písm. a) ZPr)
Okamžité zrušení pracovního poměru je jedním ze způsobů rozvázání pracovního poměru, a to na základě jednostranného právního jednání v daném případě ze strany zaměstnavatele. Okamžité zrušení pracovního poměru je zákonem charakterizováno jako výjimečné, má se k němu přistoupit tedy pouze za takových okolností, kdy po zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance dále zaměstnával.
 
V okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. Uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být učiněno písemně.
 
V důsledku okamžitého zrušení skončí pracovní poměr dnem, kdy bylo toto právní jednání doručeno zaměstnanci. Jakýkoli jiný údaj uvedený v okamžitém zrušení pracovního poměru nemůže mít vliv na to, kdy pracovní poměr skončí.
 
Důvody, pro které může zaměstnavatel se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr, jsou vymezeny v ustanovení § 55 zákoníku práce. Tento vzor se týká konkrétně ustanovení § 55 odst. 1 písm. a) zákoníku práce a důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru je (i) pravomocné odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo (ii) pravomocné odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců. Podstatnou podmínkou je, že se jedná o pravomocné rozhodnutí soudu, proti kterému již není možné se odvolat.
 
Ve vzoru je tak třeba uvést právní moc tohoto rozhodnutí, soud a číslo jednací, které je uvedeno na tomto rozhodnutí soudu (např. „Dne 23.5.2021 nabylo právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Brně č. j. 7 To 456/2019 – 336, …“). Délka uloženého nepodmíněného trestu odnětí svobody je rovněž důležitá pro naplnění důvodu pro okamžité zrušení pracovního poměru, proto je třeba si v rozhodnutí ověřit a do vzoru vepsat tento údaj, který by měl být alespoň 6 měsíců pro případ trestného činu spáchaného při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, resp. delší než 1 rok v případě jiného trestného činu. Pokud se jedná o první případ, je třeba do vzoru za tento údaj uvést i to, že byl trestný čin spáchán v těchto souvislostech (např. „... v délce 8 měsíců a tento trestný čin byl Vámi spáchán při plnění pracovních úkolů, resp. v přímé souvislosti s ním.“).
 
Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.
 
Okamžité zrušení pracovního poměru musí být předem projednáno s odborovou organizací, působí-li u zaměstnavatele.