Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Přidáno: 13. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době)
Zaměstnavatel může podle ustanovení § 66 zákoníku práce zrušit pracovní poměr se zaměstnancem ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Tento vzor pracuje s verzí bez uvedení důvodu. Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží.
 
Pracovní poměr v takovém případě skončí ke dni doručení zrušení zaměstnanci, pokud v něm není uveden den pozdější. Do vzoru je tak třeba doplnit buď „ke dni doručení tohoto zrušení“, nebo konkrétní datum, ke kterému má pracovní poměr zaměstnance skončit, které však musí následovat až po datu doručení zrušení zaměstnanci. Zároveň by zrušení ve zkušební době mělo být učiněno nejdříve v den následující po dni, který je sjednán jako den nástupu do práce, a nejpozději poslední den zkušební doby, kdy v tento den by mělo být toto zrušení zaměstnanci zároveň i doručeno a tento den by měl být i dnem skončení pracovního poměru.
 
Pracovní poměr ve zkušební době nesmí zaměstnavatel se zaměstnancem zrušit v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.