Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Upozornění na možnost výpovědi v souvislosti s porušením povinnosti vztahujících se k vykonávané práci

Přidáno: 13. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Upozornění na možnost výpovědi v souvislosti s porušením povinnosti vztahujících se k vykonávané práci
Pro platné rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem výpovědí podle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce z důvodu soustavného méně závažného porušení povinnosti vyplývající z pracovních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci je třeba zaměstnance nejprve na možnost výpovědi z tohoto důvodu písemně upozornit (tzv. vytýkací dopis).
 
O soustavné méně závažné porušování povinnosti se jedná tehdy, dopustí-li se zaměstnanec nejméně tří porušení svých povinností při plnění pracovního závazku, která nedosahují intenzity zvlášť hrubého nebo závažného porušení a mezi nimiž je přiměřená časová souvislost. I když zaměstnanec poruší své povinnosti ve třech případech, není tento výpovědní důvod naplněn, uplynula-li mezi nimi taková doba, která nasvědčuje tomu, že se jedná o ojedinělá porušení pracovních povinností. Příkladem soustavného méně závažného porušování povinnosti může být opakovaný pozdní příchod zaměstnance na pracoviště.
 
Zaměstnanci musí být písemné upozornění na možnost výpovědi pracovního poměru doručeno do vlastních rukou a zároveň mu musí být výpověď, na kterou byl písemně upozorněn, doručena nejpozději do 6 měsíců od doručení tohoto písemného upozornění.