Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Okamžité zrušení pracovního poměru

Přidáno: 13. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Okamžité zrušení pracovního poměru – porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem (§ 55 odst. 1 písm. b) ZPr)

Okamžité zrušení pracovního poměru je jedním ze způsobů rozvázání pracovního poměru, a to na základě jednostranného právního jednání v daném případě ze strany zaměstnavatele. Okamžité zrušení pracovního poměru je zákonem charakterizováno jako výjimečné, má se k němu přistoupit tedy pouze za takových okolností, kdy po zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance dále zaměstnával.

V okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. Uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být učiněno písemně.

V důsledku okamžitého zrušení skončí pracovní poměr dnem, kdy bylo toto právní jednání doručeno zaměstnanci. Jakýkoli jiný údaj uvedený v okamžitém zrušení pracovního poměru nemůže mít vliv na to, kdy pracovní poměr skončí.

Důvody, pro které může zaměstnavatel se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr, jsou vymezeny v ustanovení § 55 zákoníku práce. Tento vzor se týká konkrétně ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce a důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru je porušení povinnosti zaměstnancem vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Tato povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, která byla porušena, může vyplývat pro zaměstnance ze zákoníku práce, z jiných právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, z pracovní smlouvy, z pracovního řádu nebo z pokynu nadřízeného vedoucího zaměstnance. Intenzita porušení povinnosti musí dosáhnout porušení způsobem zvlášť hrubým. Z tohoto důvodu je třeba před podáním okamžitého zrušení pracovního poměru důkladně zvážit, zda porušení povinnosti zaměstnance dosahuje příslušné intenzity, a ve vzoru toto porušení zaměstnance dostatečným způsobem vymezit.

Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr z tohoto důvodu se zaměstnancem ve lhůtách uvedených v ustanovení § 58 zákoníku práce.

Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Okamžité zrušení pracovního poměru musí být předem projednáno s odborovou organizací, působí-li u zaměstnavatele.