Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Výpověď z důvodu přemístění zaměstnavatele nebo jeho části

Přidáno: 13. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Výpověď z pracovního poměru z důvodu přemístění zaměstnavatele nebo jeho části (§ 52 písm. b) ZPr)
Výpověď je jednostranné právní jednání v daném případě učiněné zaměstnavatelem, na základě kterého se rozvazuje pracovní poměr zaměstnance.
 
Výpověď musí být učiněna písemně a zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 52 zákoníku práce, kdy důvod musí zaměstnavatel ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným důvodem.
 
Tento vzor se týká ustanovení § 52 písm. b) zákoníku práce, který jako důvod výpovědi uvádí přemístění zaměstnavatele nebo jeho části. Výpovědní důvod je naplněn tehdy, nemá-li zaměstnavatel možnost, vzhledem k ujednání o místě výkonu práce v pracovní smlouvě zaměstnance, přidělovat zaměstnanci práci v místě, kam byl provoz jeho činností nebo úkolů přemístěn. Pokud je místo výkonu práce zaměstnance sjednáno tak, že zahrnuje i místo, kam se zaměstnavatel přemisťuje, není zde naplněn důvod k výpovědi pracovního poměru zaměstnance.
 
Výpovědní doba činí dle ustanovení § 51 odst. 1 zákoníku práce nejméně dva měsíce. Pokud tedy není se zaměstnancem sjednána delší výpovědní doba, je třeba do vzoru doplnit dvouměsíční výpovědní dobu, jinak dle dohody se zaměstnancem.
 
Odstupné se v případě tohoto výpovědního důvodu poskytuje v rozsahu jednonásobku, dvojnásobku či trojnásobku průměrného výdělku zaměstnance podle délky trvání pracovního poměru. Specifické odstupné se poskytuje v případě, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle ustanovení § 86 odst. 4 zákoníku práce. Blíže k tomuto tématu viz vzor Dohoda o rozvázání pracovního poměru s odstupným. Výpověď z tohoto důvodu není možné dát zaměstnanci v tzv. ochranné době (viz ustanovení §§ 53 a 54 zákoníku práce – zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem).
 
Jedná-li se o hromadné propouštění zaměstnanců, je třeba postupovat v souladu s ustanoveními §§ 62 a 63 zákoníku práce.
 
Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, je třeba s ní výpověď předem projednat.