Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje zaměstnance

Údaje společnosti

Dodatek k pracovní smlouve obecný

Přidáno: 13. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Dodatek k pracovní smlouve obecný
Dodatek k pracovní smlouvě slouží ke změně určitého ujednání pracovní smlouvy. I v případě změny pracovní smlouvy je třeba dodržet všechny požadavky, které zákon klade na pracovní smlouvu. Jde především o písemnou formu dodatku.
 
Při změně mzdy, která je zaměstnanci určena mzdovým výměrem, by měl zaměstnavatel postupovat tak, že vydá zaměstnanci nový mzdový výměr, nikoli že uzavře se zaměstnancem dodatek k pracovní smlouvě o změně mzdy. Blíže k tomuto tématu viz vzor Mzdový výměr.
 
V dodatku je kromě vymezení toho, co se mění a jakým způsobem, třeba vždy stanovit i to, od kdy se uvedené změny v pracovním poměru projeví, resp. kdy nastávají účinky této změny pro smluvní strany.