Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Dohoda o pracovní činnosti

Přidáno: 13. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti se řadí spolu s dohodou o provedení práce do dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a jedná se o pracovněprávní vztah, který je ovládán větší flexibilitou a smluvní volností než pracovní poměr. Dohoda o pracovní činnosti se využívá zejména v případě zástupu za chybějícího zaměstnance nebo při potřebě práce v menším rozsahu, než je plný úvazek.
 
Podstatnými náležitostmi dohody o pracovní činnosti jsou:

• sjednaná/é práce (práci je třeba vymezit jako pracovní úkol nebo ji vymezit druhově),
• rozsah pracovní doby a
• doba, na kterou se dohoda o pracovní činnosti uzavírá.

Na rozdíl od dohody o provedení práce není dohoda o pracovní činnosti limitována rozsahem práce v kalendářním roce. Práce tedy může překročit limit 300 hodin práce za kalendářní rok stanovený pro dohodu o provedení práce. Avšak tato práce je limitována týdenním rozsahem pracovní doby, který nesmí v průměru přesáhnout polovinu stanovené týdenní pracovní doby, tj. 20 hodin týdně. Dodržování tohoto limitu se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.