Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Dohoda o provedení práce

Přidáno: 13. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce se řadí spolu s dohodou o pracovní činnosti do dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a jedná se o pracovněprávní vztah, který je ovládán větší flexibilitou a smluvní volností než pracovní poměr. Dohoda o provedení práce se využívá zejména pro různé sezónní a nárazové práce.
 
Práce, kterou má zaměstnanec na základě této dohody o provedení práce pro zaměstnavatele vykonat, je třeba specifikovat jako pracovní úkol nebo práci vymezit druhově. Pro vymezení místa výkonu práce platí stejná pravidla jako při jeho vymezení v pracovní smlouvě.
 
Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítávají i jiné dohody o provedení práce mezi stejnými smluvními stranami. Dohoda o provedení práce se zpravidla uzavírá na kratší období, maximálně na období jednoho kalendářního roku. Tomu je uzpůsoben i tento vzor. Pokud by byla uzavírána na dobu, která přesahuje jeden kalendářní rok, je třeba dohodu o provedení práce upravit, neboť tento limit se vztahuje na kalendářní rok a v případě delšího období lze i tento limit zvětšit, avšak vždy při současném zachování limitu 300 hodin za kalendářní rok.
 
V dohodě dále musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. V ostatním je ponechána velká volnost pro smluvní strany.