Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Dohoda o rozvázaní pracovního poměru bez odstupného

Přidáno: 13. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Dohoda o rozvázání pracovního poměru bez odstupného
Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranné právní jednání, na základě kterého se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou na skončení pracovního poměru k určitému dni. Dohoda o rozvázání pracovního poměru vyžaduje písemnou formu a kromě vzájemné dohody zaměstnavatele a zaměstnance o skončení pracovního poměru musí vždy obsahovat i den, ke kterému má pracovní poměr skončit.
 
Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody. Důvod rozvázání pracovního poměru tvoří součást dohody jen, jestliže se na tom shodly obě smluvní strany, neboli jestliže se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli jednak na tom, že důvod rozvázání pracovního poměru bude v dohodě obsažen, a jednak na tom, o jaký důvod se jedná.
 
Tento vzor pracuje s verzí, že smluvní strany důvod rozvázání pracovního poměru neuvádí. Rovněž se na základě tohoto vzoru dohody o rozvázání pracovního poměru neposkytuje zaměstnanci odstupné.
To je třeba poskytnout, jestliže je důvodem pro rozvázání pracovního poměru některý ze zákonných důvodů pro rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem výpovědí v souladu s ustanovením § 52 písm. a) až d) zákoníku práce. K tomuto blíže viz vzor Dohoda o rozvázání pracovního poměru s odstupným.