Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Mzdový výměr

Přidáno: 13. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Mzdový výměr

Mzdový výměr je jedním ze způsobů, kterými může být vymezena mzda zaměstnance. Dalšími způsoby jsou sjednání mzdy v pracovní smlouvě nebo její stanovení vnitřním předpisem zaměstnavatele. V případě mzdového výměru mzdu určuje zaměstnavatel bez souhlasu zaměstnance. Jedná se tedy o jednostranné právní jednání zaměstnavatele. Určení mzdy mzdovým výměrem je tak pro zaměstnavatele výhodné, neboť při dodržení zákonem stanovených požadavků pro mzdový výměr a pro mzdu (minimální mzda, zaručená mzda) je určení mzdy zcela na jeho vůli.

Mzdový výměr vyžaduje písemnou formu. Mzda v něm musí být určena před začátkem výkonu práce, za kterou má mzda příslušet. Mzdový výměr by měl obsahovat údaje alespoň o způsobu odměňování a o termínu a místě výplaty mzdy, pokud tyto údaje neobsahuje pracovní smlouva nebo vnitřní předpis zaměstnavatele.

Vzhledem k tomu, že je pracovní smlouva dvoustranným právním jednáním, neměl by být mzdový výměr její nedílnou součástí (přílohou pracovní smlouvy), neboť v takovém případě by zaměstnanec podpisem pracovní smlouvy vyjadřoval souhlas i se mzdovým výměrem a nejednalo by se již o jednostranné právní jednání zaměstnavatele. Proto mzdový výměr zaměstnanec nepodepisuje, podpisem může pouze potvrdit jeho převzetí od zaměstnavatele.