Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Pracovní smlouva - doba určitá

Přidáno: 13. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Pracovní smlouva varianta na dobu určitou

Pracovní smlouva je nejběžnějším právním jednáním, na základě kterého vzniká pracovní poměr. Smluvními stranami pracovní smlouvy jsou zaměstnavatel a zaměstnanec. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně a každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení smlouvy. Podstatnými náležitostmi pracovní smlouvy jsou:

 • druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat;

 • místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být tato práce vykonávána (místo výkonu práce může být vymezeno různě, může se jednat o jedno místo výkonu práce, nebo i několik, může být určeno konkrétní adresou nebo i vymezeno územím obce či dokonce státu; naproti tomu pravidelné pracoviště nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec a může být odlišné od místa výkonu práce, kdy důležité je z pohledu cestovních náhrad) a

 • den nástupu do práce.

Zaměstnavatel a zaměstnanec mohou v pracovní smlouvě řešit i další otázky týkající se pracovního poměru, jako jsou:

 • mzda a mzdové podmínky – mzda může být sjednána v pracovní smlouvě, určena v mzdovém výměru nebo stanovena ve vnitřním předpise zaměstnavatele, při jednání mzdy v pracovní smlouvě je třeba při její změně opět souhlas zaměstnance i zaměstnavatele, v případě využití mzdového výměru je to zaměstnavatel, který určuje mzdu, a to bez souhlasu zaměstnance;
 • pracovní doba, její rozsah a rozvržení - základní délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně;
 • zkušební doba - základní zkušební doba může být sjednána maximálně v délce tří měsíců, tj. 0 až 3 měsíce, u vedoucích zaměstnanců je to až 6 měsíců, zároveň však nesmí být zkušební doba delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru, například pokud se sjednává pracovní poměr v délce 2 měsíců, zkušební doba může být sjednána maximálně na 1 měsíc, zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance;
 • práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele;
 • dovolená - základní výměra dovolené je 4 týdny, pro zaměstnance zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 zákoníku práce 5 týdnu a pro pedagogické pracovníky a akademické pracovníky vysokých škol 8 týdnů, zaměstnanci lze dát dovolenou jako bonus i ve větší než zákonné výměře; ·        doba trvání pracovního poměru – pracovní poměr může být sjednán na dobu určitou nebo neurčitou,
 • skončení pracovního poměru,
 • zpracování osobních údajů a
 • další pracovněprávní, případně i jiné relevantní otázky.

Při přípravě pracovní smlouvy je třeba se řídit zákoníkem práce a dalšími obecně závaznými právními předpisy a držet se v jejich mezích.

Příloha č. 1 -  ve vymezení náplně práce je možné blíže vymezit druh práce, např. rozvést náplň práce zaměstnance, rozsah jeho odpovědnosti, pravomocí a oprávnění, jeho povinnosti a potřebnou kvalifikaci.

Příloha č. 2 – rozvrhnout pracovní dobu je možné rovnoměrně např. v pěti pracovních dnech od pondělí do pátku ve stanoveném čase, nebo nerovnoměrně s bližším vymezením jednotlivých směn.

Tento vzor je určen pro zaměstnavatele, u kterých nepůsobí odborové organizace. V opačném případě je třeba vzor upravit, resp. informovat zaměstnance o odborových organizacích, které u zaměstnavatele působí, a o kolektivních smlouvách, které se zaměstnance týkají.