Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje na vyplnení

Rozhodnutí o organizační změně pro účely výpovědi

Přidáno: 24. listopad 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Rozhodnutí o organizační změně pro účely výpovědi

Rozhodnutí o organizační změně předchází samotné výpovědi podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce.

Forma rozhodnutí o organizační změně není stanovena a není ani předepsáno, že by rozhodnutí muselo být u zaměstnavatele „vyhlášeno“ nebo jiným způsobem zveřejněno. Organizační změna by měla být dostatečně určitá, srozumitelná a jednoznačná. Zaměstnanec se stává nadbytečným tehdy, jestliže jeho práce není na základě rozhodnutí o organizační změně zcela nebo v dosavadním rozsahu potřebná. Dopadá-li rozhodnutí o organizační změně na více zaměstnanců a nadbyteční jsou jen někteří z nich, rozhoduje o jejich výběru zaměstnavatel.

Před samotným učiněním rozhodnutí o organizační změně a propuštění zaměstnanců na základě nadbytečnosti je třeba zvážit všechny aspekty s tím spojené. V tomto směru viz popis ke vzoru výpovědi dle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce.

Do vzoru je třeba uvést, kolik pracovních míst se ruší, v jakém úseku, oddělení či týmu nebo ohledně jakého druhu práce se místa ruší a poté i konkrétní pracovní pozice, které se ruší. Je možné uvést i konkrétní zaměstnance, kterých se změna týká, ale není to nutné. Důvodem organizační změny může být např. špatná hospodářská situace zaměstnavatele, zvýšení efektivnosti práce nebo snížení mzdových či provozních nákladů zaměstnavatele. Ani tento bod však není nezbytně nutný. V rozhodnutí musí být rovněž uvedeno, od jakého data jsou změny účinné, kdy toto datum může být stejné jako den rozhodnutí nebo pozdější.

Protože se jedná o rozhodnutí zaměstnavatele jako podnikatele, je třeba, aby rozhodnutí učinila osoba k tomu oprávněná, což bude záviset od právní formy zaměstnavatele.